+ Reply to Thread
Results 1 to 2 of 2

Thread: bài tập về kế toán TSCĐ và khấu hao

 1. #1
  someone's watching ove me is on a distinguished road someone's watching ove me's Avatar
  Họ và tên
  LêThị Thoa
  Khóa học
  57CDKT5
  Join Date
  Dec 2006
  Location
  Thanh Hoá
  Posts
  65
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  bài tập về kế toán TSCĐ và khấu hao

  Bài 1:

  Có tài liệu sau đây về TSCĐ tại một công ty trong tháng 6/N (1.000 đồng)
  1. Ngày 7, nhận vốn góp liên doanh dài hạn của công ty V bằng một số TSCĐ dùng cho sản xuất theo giá thoả thuận như sau:
  - Nhà xưởng sản xuất : 300.000, thời gan sử dụng: 10 năm.
  - Thiết bị sản xuất: 360.000, thời gian sử dụng 5 năm.
  - Bàng sáng chế: 600.000, thời gian sử dụng 5 năm.
  2. Ngày 10, tiến hành mua 1 dây chuyền sxcủa công ty K dùng cho phân xưởng sx. Giá mua phải trả theo hoá đơn( cả thuế GTGT 5%) 425.880;trong đó: giá trị hữu hình của thiết bị sx :315.000 (khấu hao trong 8 năm) giá trị vô hình của công nghệ chuyển giao 110.880 (khấu hao trong 4 năm) . Chi phí lắp đặt, chạy thử thiết bị đã chi bằng tiền tạm ứng(cả thuế GTGT 5%) là 12.600. Tiền mua công ty đã thanh toán bẳng tiền vay dài hạn 50%. Còn lại thanh toán bằng chuyển khoản thuộc quỹ đầu tư phát triển.
  3. Ngày 13, công ty tiến hành thuê ngắn hạn của công ty M một thiết bị dùng cho bộ phận bán hàng.Giá trị TSCĐ thuê 240.000.Thời gian thuê đến hết tháng 10/N.Tiền thuê đã trả toàn bộ (kể cả thuế GTGT 10%) bằng tiền vay ngắn hạn 16.500.
  4. Ngày 16, phát sinh các nghiệp vụ:
  - Thanh lý một nhà kho của phân xưởng sản xuất, đã khấu hao hết từ tháng 5/N, nguyên giá 48.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 12%. Chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt 5.000, phế liệu thu hồi nhập kho 10.000.
  - Gửi một thiết bịsx đi tham gia liên kết dài hạn với công ty B, nguyên giá 300.000;gtrị hao mòn luỹ kế 55.000,tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10%.Giá trị vốn góp được công ty B ghi nhận là 320000, tương ứng 21% quyền kiểm soất.
  5. Ngày 19, mua một thiết bị quản lý sử dụng cho văn phòng công ty, giá mua (cả thuế GTGT 5%) là 315.000, đã trả bằng TGNH.Chi phí vận chuyển,bốc dỡ,lắp đặt đã chi bằng tiền mặt 2.100 (cả thuế GTGT 10%). Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của TSCĐ là 15% và thiết bị đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh.
  6. Ngày 22, nghiệm thu nhà văn phòng quản lý do bộ phận XDCB bàn giao.Giá quyết toán của ngôi nhà 1.000.800; vốn xây dựng công trình là nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thời gian tính khấu hao là 20 năm.
  7. Ngày 25, tiến hành nghiệm thu công trình sửa chữa nâng cấp 1 quầy hàng của bộ phận bán hàng bằng nguồn vốn khấu hao,chi phí sửa chữa nâng cấp thuê ngoai chưa trả cho công ty V ( cả thuế GTGT 5%) là 189.000.Dự kiền sau khi sửa chữa xong , TSCĐ này sx sd trong vòng 5 năm nữa. Được biết nguyên giá TSCĐ trước khi sữa chữa là 300.000, hao mòn luỹ kế 240.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10%.
  8. Ngày 28, tiến hành nghiệm thu 1 thiết bị sx thuê ngoài sữa chữa lớn đã hoàn thành, bàn giao cho bộ phận sd.Chi phí sữa chữa lớn thuê ngoài chưa trả cho công ty W ( cả thuế GTGT 5%) là 56.700. Được biết doanh nghiệp đã trích trước chi phí sữa chữa lớn theo kế hoạch của thiết bị này là 50.000
  Yêu cầu:
  1. Định khoản và phản ánh tình hình trên vào tài khoản.
  2. Xác định mức khấu hao tăng,giảm theo từng bộ phận trong tháng 6/N,biết DN tính khấu hao theo ngày và trong tháng 6/N có 30 ngày.
  3. Xác định mức khấu hao tSCĐ trích trong tháng 6/N biết:
  - Tháng 5/N ko có biến động tăng,giảm TSCD
  - Mức khấu hao TSCĐ đã trích trong tháng 5/N ở bộ phận sx: 30.000; bán hàng : 7.000; quản lý doanh nghiệp: 20.000
  4. Giả sử tháng 7/N ko có biến động về TSCĐ.Hãy xđịnh mức khấu hao TSCĐ trích trong tháng 7 ở từng bộ phận.

  Có lời giải đấy....ai cần thì pm nhé
  amaya - night rain

 2. #2
  gaxinh is on a distinguished road
  Họ và tên
  nguyến thị dương
  Khóa học
  kt3d, khoa ke toan, khoa hoc 2008-2012
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  bai tap ve ke toan TSCD VÀ khau hao TSCD

  cho to loi giai bai nay di.thank's nhiu nha

+ Reply to Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts